1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общински исторически музей

PDFПечатЕ-поща

ЗАКОН за културното наследство (последна промяна от 15 юни 2012 г.)

ЗАКОН за закрила и развитие на културата (последна промяна от 15 юли 2011 г.)

Наредба за извършаване на теренни археологически проучвания (в сила от 01 март 2011 г. и 17.04.2012 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински исторически музей - гр. Попово

 

Организираното проучване на миналото на Попово и района започва през 1927 г., когато в града е основано Археологическо дружество. Събраните от него предимно археологически паметници са съхранявани в местното читалище ,,Св. св. Кирил и Методий -1882“, в помещение приземния етаж. На 8 септември 1957 г. на базата на събраните вече многобройни материали е открита първата в региона музейна експозиция, проследяваща историята на Поповския край от древността до средата на ХХ век. 


През 1978 г. е уредена нова експозиция, но вече в сградата, в която музеят се намира и днес. Тя е строена в 1883 г. за околийско управление, но става учебна сграда на Поповската гимназия през 1920 г. По-късно е ползвана и от други учебни заведения. Предоставена е на музея през 1975 г.

От 1991 г. читалищната музейна сбирка получава статут на Исторически музей. Неговата сегашна експозиция е открита на 2 март 1995 г. и е разположена върху площ от 350 кв. м. Музейният фонд включва около 30000 единици, а експозицията – близо 2500 предмета. За пръв директор на музея е назначен Иван Атанасов Йорданов (без провеждане на конкурс). През 2008 г. след пенсионирането на тогавашния директор и след провеждане на конкурс с участието на двама кандидати, директорският пост се зае от Пламен Славев Събев. Мандатността на директора, съгласно влезлите в сила промени в Закона за закрила и развитието на културата е за срок от 4 години.

Ръководството на музея организира периодично и свои научни конференции. При първият директор на музея те носеха името "Попово в миналото". Следващият директор започна да организира свои тематични конференции с различни имена. Голяма слабост на местните научни конференции е негативната тенденциозност при подбора на поканените участници - нещо, което не говори за наличието на така саморекламирания висок професионализъм на музейното ръководство. Нека ръководството на музея да не забравя, че правилника му гласи: Чл. 2. (1) Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Попово.

В друга сграда, по-известна като къщата на Мара Тасева, намираща се недалеч от Градската градина преди много години бе уредена етнографска експозиция "От село Попово към град Попово". Постоянен музеен уредник в сградата няма.

В старинната, основно ремонтирана сграда на т. нар. "Доходно здание" в центъра на Попово, втори етаж, се намира откритата през 2009 г. художествена галерия "Кирил Майски". Работно време: сутрин от 9.00 до 12.00 и след обед от 14.00 до 17.00 часа. Вход: 1,20 лв., а за пенсионери и учащи - 0,60 лв. Почивни дни: събота и неделя. За да посетите галерията ще трябва да се обадите първо в ИМ-Попово!


РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ:

понеделник-петък от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа; Безплатни посещения: в четвъртък.
почивни дни: събота и неделя

Посещение в една от сградите (експозициите) на музея: възрастни - 1,20 лв.; учащи и пенсионери - 0,60 лв.; семеен билет - 1,20 лв.

Посещение в 2 или 3 от сградите на музея: възрастни - 1,40 лв.; учащи и пенсионери - 1,00 лв.; семеен билет - 1,40 лв.

Екскурзоводска беседа - 5,00 лв.; Екскурзоводска беседа на късноримската крепост "Ковачевско кале" - 10,00 лв.

За съжаление и при новото ръководство на Музея, работното време на музейната експозиция и на картинната галерия не бе съобразено с желаещите да я посещават през почивните дни, нещо съвсем нормално за музеи с експозиции, както и през делничните дни след 17.00 часа.


Музейните отдели днес са:

1. "Археология и недвижими културни ценности";

2. "Етнология";

3. "Нова и най-нова история";

4. "Художествен";

5. "Финансово-стопански";


ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ:

0608 / 4-35-64 - стационарен

служебен мобилен телефон: 0878 / 675 815 - Пламен Събев (директор)


АДРЕС:

7800 Попово

обл. Търговище

бул. "България" № 97

Общински исторически музей

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


Друга информация, предоставяна от музейните уредници:

https://www.facebook.com/museumpopovo - фейсбук профил на Музея, поддържан от неговия директор

НОВ САЙТ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПОПОВО - не се обновява от 2010 г.!

СТАР САЙТ НА ИМ-ПОПОВО - не се обновява!


Ако искате да научите нещо повече и за археологическите проучвания на късноримската крепост "Ковачевско кале", посетете също и сайта на: късноримската крепост "КОВАЧЕВСКО КАЛЕ".

placeholder