1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Документи - образование

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2024 г.

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски градини" по нормативи за 2024 г.


ЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2023 г.

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски градини" по нормативи за 2023 г.


Информация за разпределение на допълнително предоставени средства по ПМС №232 за 2022 година


ЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2022 г.

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски градини" по нормативи за 2021 г., съгласно ЗДБРБ 2021 г. на Община Попово, по данни от НЕИСПУО към 01.01.2022 г.


placeholder