1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Документи - образование

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2018 г.

ЗАПОВЕД относно Формула за разпределение на средствата за издръжка /местна дейност/ за 2018г. между детските градини за местна дейност 311 – Детски градини

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по нормативи за 2018 г., съгласно ЗДБРБ 2018 г. на Община Попово

Разпределение на средствата по детски градини за 311 местна дейност и 431 дейност, съгласно утвърдения бюджет от ПРБ на Община Попово за 2018 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за превенции на рисковото поведение сред подрастващите и промоция на здраве

ПРОГРАМА за оптимизация на мрежата на общинските училища и детски градини в община Попово за учебната 2012-2013 година