1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Документи - образование

PDFПечатЕ-поща

Информация за разпределение на допълнително предоставени средства по ПМС №232 за 2022 годинаЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2022 г.

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски градини" по нормативи за 2021 г., съгласно ЗДБРБ 2021 г. на Община Попово, по данни от НЕИСПУО към 01.01.2022 г.ЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2021 г.


ЗАПОВЕД относно Формула за разпределение на средствата за издръжка /местна дейност/ за 2021 г. между детските градини за местна дейност 311 – Детски градини

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределение на средствата по детски градини за 311 местна дейност и 431 дейност, съгласно утвърдения бюджет от ПРБ на Община Попово за 2021 г., по данни от НЕИСПУО към 01.01.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски градини" по нормативи за 2021 г., съгласно ЗДБРБ 2021 г. на Община Попово, по данни от НЕИСПУО към 01.01.2021 г.

ЗАПОВЕД относно Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет по стандарти за държавна дейност 311 - Детски градини за 2020 г.

ЗАПОВЕД относно Формула за разпределение на средствата за издръжка /местна дейност/ за 2020 г. между детските градини за местна дейност 311 – Детски градини

ЗАПОВЕД относно формула за разпределение на средствата за дейност 318 – Подготвителна полудневна група в училище

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределение на средствата по детски градини за 311 местна дейност и 431 дейност, съгласно утвърдения бюджет от ПРБ на Община Попово за 2020 г., по данни от НЕИСПУО към 01.01.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Разпределението на средствата за държавна дейност 311 "Детски градини" по нормативи за 2020 г., съгласно ЗДБРБ 2020 г. на Община Попово, по данни от НЕИСПУО към 01.01.2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за превенции на рисковото поведение сред подрастващите и промоция на здраве

ПРОГРАМА за оптимизация на мрежата на общинските училища и детски градини в община Попово за учебната 2012-2013 година

placeholder