1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнени проекти

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията Посещения
1 Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване 6093
2 Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса 7083
3 Рехабилитация на пътната инфраструктура на територията на община Попово, пострадала от наводненията през пролетта – лятото на 2005 г. 3633
4 Дом за възрастни с умствена изостаналост - село Медовина, община Попово 10056
5 Интегрирано подобряване на техническа инфраструктура обслужваща бизнес развитието в индустриалната зона на Попово 3880
6 Саниране на сграда на ЦДГ № 1 „Люляче” - град Попово 4314
7 Комплексен център за култура, художествени занаяти, търговия и туризъм град Попово 4377
8 Мрежа за култура, спорт и туризъм 3820
9 Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км. 4+115 до км. 6+567 5255
10 Събиране и преработване на отпадъчните води в Попово - Пречиствателна станция 5596
11 Основен ремонт на гимназия “Христо Ботев” - град Попово 5326
12 Канализация по ул. “Панайот Хитов” в отсечката от бул. “България” до река Поповска град Попово 3814
13 Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VIII, от пл. “Ал. Стамболийски” до пл. “3 март” град Попово” 3882
14 Ремонт на крайречен парк до Кооперативен пазар – град Попово 3906
15 Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Попово - Керамичен техникум 6829
16 Корекция на река Поповска от км 5+302.49 до км 5+519.61 град Попово 4159
17 Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово 4452
18 Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване 6045
19 Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт, основано на наследството “Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието 3761
20 Саниране сграда на ЦДГ 5 – ОДЗ “Слънце” – град Попово 4428
21 Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град Попово - ВиК 7220

placeholder