1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Мрежа за култура, спорт и туризъм
Финансираща програма: ЕК - Програма „Европа за гражданите” 2007-2013
Стойност на проекта: 75 297,95 евро
Период на изпълнение: от февруари 2010 г. до септември 2011 г.
Основна цел на проекта: Организиране и провеждане мероприятия в целевите общини: Празник на Деня на Европа в Неготино; Фестивал на побратимените и приятелски градове на Попово; Етно фестивал в Берово; Дискусионен форум на тема „Нашата култура, нашето историческо и културно наследство и традиции и тяхната роля в икономическото и туристическо развитие на регионите” – Трзебница; Международен панаир за еко и културен туризъм в Къмпулунг; Спортни и културни дейности в Две Могили

Постигнати резултати:

Галерия: 

 


Върни се горе
...

placeholder