1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Събиране и преработване на отпадъчните води в Попово - Пречиствателна станция
Финансираща програма: Програма ISPA на ЕС/МОСВ
Стойност на проекта: 23 196 990 лв.
Период на изпълнение: от юни 2007 г. до декември 2009 г.
Основна цел на проекта: Изграждане на градска пречиствателна станция за преработване на отпадъчните води, изтичащи в гр. Попово, която елиминира изхвърлянето на необработени канални води в река Дунав.
Постигнати резултати:

Преди:
Сега:

 

 


Върни се горе
...

placeholder