1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи
Финансираща програма:

ОП “Регионално развитие 2007-2013”

Стойност на проекта: 1 408 677,73 лв.
Период на изпълнение: от май 2009 г. до май 2011 г.
Основна цел на проекта:

Извършено саниране и реконструкция на сградата на Дома за деца лишени от родителски грижи в град Попово, доставено оборудване и създадени по-добри условия за живот.

Постигнати резултати:

Преди:
Сега:

 

 


Върни се горе
...

placeholder