1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт, основано на наследството “Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието
Финансираща програма:

Програма ФАР/ МРРБ

Стойност на проекта: 195 500 лв.
Период на изпълнение: от декември 2006 г. до септември 2007 г.
Основна цел на проекта:

В община Попово се преустрои и реконструира капанска къща в село Садина, в Архитектурно-етнографския капански комплекс.

Постигнати резултати:Сега:

 

 


Върни се горе
...

placeholder