Обяви за инвестиционни предложения

Печат

ОБЯВА за инвестиционно предложение от "Нетуоркс България" ЕООД за: "Подземни тръбни отклонения и оптичен кабел, от съществуващи шахти и стълбове Ниско напрежение, към многоетажни жилищни сгради в гр.Попово, общ.Попово" - (публ. на 23.01.2018 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение от "Нетуоркс България" ЕООД за: "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Нетуоркс България" ЕООД на територията на община Попово - директен работен проект - 2 част" - (публ. на 13.02.2018 г.)