1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД № 106 от 12.05.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: откриването на Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от Общинските горски територии на Община Попово намиращи се в района на дейност на  ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 12.05,2017 г.)

ЗАПОВЕД № 105 от 12.05.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от Общинските горски територии на Община Попово намиращи се в района на дейност на  ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 12.05,2017 г.)

Заповед № 30 от 24.02.2017 г., Заповед № 31 от 24.02.2017 г., Заповед № 32 от 24.02.2017 г., на директора на ТП ДЛС "Черни Лом" за класиран на първо място и купувач на стояща на корен дървесина от Обект № 1701-ОГТ, № 1703-ОГТ , № 1704-ОГТ - Община Попово (публ. на 24.02.2017 г.)

Протоколи от проведена процедура "Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен – ОГТ" (публ. на 24.02.2017 г.)

ЗАПОВЕД № 11 от 06.02.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: откриване на Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от Общинските горски територии на Община Попово намиращи се в района на дейност на ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 06.02,2017 г.)