1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

ДОГОВОР №29/10.05.2018 г. за продажба на дървесина - (публ. на 10.05.2018 г.)

ДОГОВОР №28/10.05.2018 г. за продажба на дървесина - (публ. на 10.05.2018 г.)

Резултати явен търг ОГТ - 30.04.2018 г. - (публ. на 30.04.2018 г.)

Резултати явен търг ОГТ - 20.04.2018 г. - (публ. на 23.04.2018 г.)

Заповед № 42 от 30.03.2018 г., на директора на ТП ДЛС "Черни Лом" за провеждане на процедура за открит конкурс с предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортимента ведомост от годишния план за ползването на дървесина за 2018 год., от горски територии – СОБСТВЕНОСТ НА Община Попово, разположени в района на дейност на ТП ДЛС„Черни Лом“ гр.Попово за обект №1801-ОГТ - (публ. на 30.03.2018 г.)

Заповед № 40 от 30.03.2018 г., на директора на ТП ДЛС "Черни Лом" за провеждане на процедура за открит конкурс с предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортимента ведомост от годишния план за ползването на дървесина за 2018 год., от горски територии – СОБСТВЕНОСТ НА Община Попово, разположени в района на дейност на ТП ДЛС„Черни Лом“ гр.Попово за обект №1801-1ОГТ - (публ. на 30.03.2018 г.)