1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

СЪОБЩЕНИЕ за стартиране на процедура по предоставяне на концесия на обект яв.Берковски, с.Берковски, общ.Попово - (публ. на 18.07.2017 г.) и ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заповед № 173 от 07.07.2017 г и протокол от комисията от проведена процедура. , за покупко-продажба на стояща на корен дървесина от Обект № 1702-ОГТ- Община Попово и протокол (публ. на 07.07.2017 г.)

ЗАПОВЕД № 154 от 19.06.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: откриването на Процедура за провеждане на на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по реда на Наредбата чл.95, ал.1 от ЗГ , за обособен обект № 1702-ОГТ собственост на община Попово в териториалния обхват на ТП ДЛС „Черни Лом“ и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 19.06,2017 г.)

Заповед № 138 от 08.06.2017г. на директора на ТП ДЛС "Черни Лом"  за прекратяване на процедура „ търг с явно наддаване за продажба  на стояща дървесина на корен МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ЗА обект № 1702МТ-ОГТ“ - Община Попово и протокол (публ. на 08.06.2017 г.)

Заповед № 135 от 08.06.2017 г., Заповед № 136 от 08.06.2017 г., Заповед № 137 от 08.06.2017 г., на директора на ТП ДЛС "Черни Лом" за класиран на първо място и купувач на стояща на корен дървесина от Обект № 1705-ОГТ, № 1706-ОГТ , № 1707-ОГТ и протокол от проведената процедура - Община Попово (публ. на 08.06.2017 г.)

ЗАПОВЕД № 106 от 12.05.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: откриването на Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от Общинските горски територии на Община Попово намиращи се в района на дейност на  ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 12.05,2017 г.)

ЗАПОВЕД № 105 от 12.05.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от Общинските горски територии на Община Попово намиращи се в района на дейност на  ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 12.05,2017 г.)

Заповед № 30 от 24.02.2017 г., Заповед № 31 от 24.02.2017 г., Заповед № 32 от 24.02.2017 г., на директора на ТП ДЛС "Черни Лом" за класиран на първо място и купувач на стояща на корен дървесина от Обект № 1701-ОГТ, № 1703-ОГТ , № 1704-ОГТ - Община Попово (публ. на 24.02.2017 г.)

Протоколи от проведена процедура "Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен – ОГТ" (публ. на 24.02.2017 г.)

ЗАПОВЕД № 11 от 06.02.2017 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом” относно: откриване на Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Годишен план за ползването на дървесина за 2017 год. от Общинските горски територии на Община Попово намиращи се в района на дейност на ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово и ДОКУМЕНТАЦИЯ - (публ. на 06.02,2017 г.)