1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

Процедура №4/2020 г. - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обособени обекти: №2001-ОГТ; №2002-ОГТ; №2003-ОГТ, собственост на Община Попово - (публикувано на 05.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД № 26/11.02.2020 г. за промяна на Заповед № 20/05.02.2020 г. и Приложение  № 1 за обект  № 2002 към процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обособени обекти с №№2001-2003 – ОГТ, собственост на Община Попово - (публ. на 12.02.2020 г.)

Протокол и заповеди по процедура №4/2020 г. - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обособени обекти: №2001-ОГТ; №2002-ОГТ; №2003-ОГТ, собственост на Община Попово - (публикувано на 27.02.2020 г.)

Протокол по чл.35 ал.8 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите - (публ. на 16.03.2020 г.)

Договор №14-17.03.2020 г., за продажба на прогнозно количество дървесина на корен, от обект №2001-ОГТ, собственост на Община Попово - (публ. на 17.03.2020 г.)


placeholder