1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Провеждане на обучения по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Попово”

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 07.08.2013 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

Провеждане на обучения по проект: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 по ОПАК

Публикувана в РОП с ID:9018526/07.08.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.621 MB

================================================================================================================

placeholder