1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 01.11.2013 г.

Процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП –«опростени правила», с предмет:

Доставка на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект „Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на ЦНСТ в община Попово” и

Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на  проект „Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица”

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 5.698 MB


======================================================================================================

placeholder