1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10.02.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0002 - Провеждане на пет типа специализирани обучения по ключови компетенции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 10.02.2015 г.
Дата на публикуване: 10.02.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0002
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0002

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

"Провеждане на пет типа специализирани обучения по ключови компетенции", по проект: «Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово»

Проекта е финансиран по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 година, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, BG051PO002/13/2.2-14.


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 10.02.2015 г. 17:40 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 10.02.2015 г. 17:39 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.02.2015 г. 16:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 1
(публикуван на: 23.02.2015 г. 14:34 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 2
(публикуван на: 23.02.2015 г. 14:34 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 3
(публикуван на: 27.02.2015 г. 14:41 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 4
(публикуван на: 27.02.2015 г. 14:41 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 5
(публикуван на: 04.03.2015 г. 14:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 6
(публикуван на: 05.03.2015 г. 14:54 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 31.03.2015 г. 14:22 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 11.05.2015 г. 16:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 25.05.2015 г. 16:14 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 25.05.2015 г. 16:14 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 25.05.2015 г. 16:14 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 29.09.2015 г. 11:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор
(публикуван на: 26.01.2016 г. 16:07 ч.)

Освободена гаранция за участие на 09.06.2015 г. на участник „ПРОТИКО ИЛ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 09.06.2015 г. на участник „ЕЛМАЗОВИ” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 09.06.2015 г. на участник „ИВЕНТ ДИЗАЙН” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 09.06.2015 г. на участник „СТИК”ЕООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 09.06.2015 г. на участник „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 09.06.2015 г. на участник ИЮ КОНСУЛТ ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 09.06.2015 г. на участник „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 09.06.2015 г. на участник „БИК- БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ” АД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 09.06.2015 г. на участник  „АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 09.06.2015 г. на участник „АЛЕКСАНДЪР БИЗНЕС ЦЕНТЪР- АБЦ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 09.06.2015 г. на участник „ЕВРОАЛИАНС” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 16.06.2015 г. на участник „ПРОЕКСПЕРТ КОНСУЛТ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 16.06.2015 г. на участник АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 31.08.2015г. на участник „КРИЕЙТИВ БИЗНЕС КОНСУЛТАНТС” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 24.09.2015г. на участник ГД „ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ – ПОПОВО” – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие на 24.09.2015г. на участник КОНСОРЦИУМ „ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ” ДЗЗД – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за изпълнение на 27.01.2016 г. на участник КОНСОРЦИУМ „ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ” ДЗЗД – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder