1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0018 - „Изработване на работен проект за саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 51, УПИ II, кв. 157 и изпълнение на авторски надзор във връзка с реализация

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.09.2015 г.
Дата на публикуване: 11.09.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0018
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0018

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изработване на работен проект за саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 51, УПИ II, кв. 157 и изпълнение на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово.“

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 11.09.2015 г. 11:55 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 11.09.2015 г. 11:56 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.09.2015 г. 11:56 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 06.10.2015 г. 10:50 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 21.10.2015 г. 17:16 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 06.11.2015 г. 15:47 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 25.11.2015 г. 17:18 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 25.11.2015 г. 17:18 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 29.12.2015 г. 15:43 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:03 ч.)

======================================================================================================

placeholder