1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

30.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0019 - Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Попово до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Пайдушко и поддържане на чистотата на териториите за обще

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 30.09.2015 г.
Дата на публикуване: 30.09.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0019
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0019

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Попово до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Пайдушко и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Попово


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 30.09.2015 г. 16:01 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 30.09.2015 г. 16:01 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 30.09.2015 г. 16:02 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 08.12.2015 г. 17:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 16.12.2015 г. 15:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 16.12.2015 г. 15:46 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 28.12.2015 г. 17:46 ч.)

Освободена гаранция за участие на 20.01.2016 г. на участник „А.С.А БЪЛГАРИЯ” ЕООД – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder