1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0012 - Изработване на работен проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.04.2016 г.
Дата на публикуване: 11.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0012
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Изработване на работен проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Попово


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:24 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:24 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:24 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 11.05.2016 г. 15:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 18.05.2016 г. 17:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 31.05.2016 г. 15:50 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 31.05.2016 г. 15:50 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 18.07.2016 г. 17:31 ч.)

======================================================================================================

placeholder