1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.11.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0031 - Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 18.11.2016 г.
Дата на публикуване: 18.11.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0031
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0031

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет:

“Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Община Попово и бюджетните звена” 


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 18.11.2016 г. 11:38 ч.)

ДОГОВОР
(публикуван на: 24.04.2017 г. 17:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder