1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.02.2020 г. - ИНП: 00012-2020-0001 - „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПОПОВО“

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.02.2020 г.
Дата на публикуване: 17.02.2020 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2020-0001
Идентификационен номер на преписка: 00012-2020-0001

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПОПОВО“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 17.02.2020 г. 17:53 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 17.02.2020 г. 17:53 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.02.2020 г. 17:53 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 24.04.2020 г. 17:00 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 11.05.2020 г. 17:50 ч.)

======================================================================================================


placeholder