1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22.05.2020 г. - ИНП: 00012-2020-0007 - Събиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, в обхвата определен със заповедта на Кмета на Община Попово по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, и депонирането им на Регионално депо за неопасни отпа

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 22.05.2020 г.
Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-2020-0007

Пряко договаряне по реда на чл. 182 от ЗОП с предмет:

„Събиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, в обхвата определен със заповедта на Кмета на Община Попово по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, и депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг.“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 22.05.2020 г. 16:55 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 19.06.2020 г. 17:30 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 19.06.2020 г. 17:30 ч.)

АНЕКС 1
(публикуван на: 03.09.2020 г. 15:20 ч.)


АНЕКС 2
(публикуван на: 20.10.2020 г. 18:15 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор
(публикуван на: 19.05.2021 г. 16:57 ч.)

======================================================================================================


placeholder