1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на компютри за Община Попово по две обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 12.08.2013 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

Доставка на компютри за Община Попово по две обособени позиции:

ОП1 – Доставка на компютърни системи и документни скенери за общинска администрация Попово
и
ОП2 – Доставка на компютърна система и мултифункционално лазерно устройство за целите при изпълнение на проект BG0551PO001-5.1.04-0160-C0001 "Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикувана в РОП с ID:9018683/12.08.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 1.141 MB

======================================================================================================

placeholder