1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Избор на изпълнител за СМР по проект „Саниране и подобряване на спортна зала „Тодор Янев“ - гр. Попово”

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 30.10.2013 г.

Публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител за СМР по проект „Саниране и подобряване на спортна зала „Тодор Янев“ - гр. Попово”

ЗАБЕЛЕЖКА:
Поради допусната техническа грешка в публичната покана, за вярно следва да се счита, че участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група, пета категория, така както е посочено навсякъде в документацията.
ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.394 MB

РАБОТЕН ПРОЕКТ - размер  на файла: 5.872 MB

======================================================================================================

placeholder