Провеждане на въвеждащо обучение за персонала в ЦНСТ с. Медовина - ПРЕКРАТЕНА!!!

Печат


Публикувано: 29.11.2013 г.

Процедурата е ПРЕКРАТЕНА!!!

Публична покана по реда на чл.14,ал.4, т.2 от ЗОП, с предмет:

"Провеждане на въвеждащо обучение за персонала  в ЦНСТ с. Медовина"

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.816 MB


======================================================================================================