1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на потребителите на социални услуги настанени в звеното – специализиран автомобил (8+1) места с монтирана платформа за инвалидни колички

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 04.02.2014 г.

Обществена поръчка  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП - Публична покана

с предмет:

„Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на потребителите на социални услуги настанени в звеното – специализиран автомобил (8+1) места с монтирана платформа за инвалидни колички”,

Публичната покана е свързана с ДОГОВОР НОМЕР: 42/3/3210433 от 14.11.2013г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.472 MB


======================================================================================================

placeholder