1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, разработване на стратегически документи, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 13.02.2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:

„Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на потребителите на социални услуги настанени в звеното – специализиран автомобил (8+1) места с монтирана платформа за инвалидни колички”,

"Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, разработване на стратегически документи, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие – за 30 човека за два дни, информиране и консултиране с всички заинтересовани страни във връзка с Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. - провеждане на обществено обсъждане и информиране и консултиране на разработените стратегически документи със заинтересованите страни - провеждане на фокус групи"

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.230 MB


======================================================================================================

placeholder