Доставка на строителни материали за нуждите на общинска администрация – Община Попово и бюджетните звена към нея

Печат


Публикувано: 06.03.2014 г.

Публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.3от ЗОП, с предмет:

Доставка на строителни материали за нуждите на общинска администрация – Община Попово и бюджетните звена към нея

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.221 MB

================================================================================================================