1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Избор на изпълнител за провеждане на чуждоезикови и други специализирани обучения

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 11.03.2013 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

"Избор на изпълнител за провеждане на чуждоезикови и други специализирани обучения"

Публикувана в РОП с ID:9026756/11.03.2014 г.

В рамките на проект „Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска админстрация - Попово”, по Договор №13-22-33/06.01.2014 г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.903 MB

======================================================================================================

placeholder