1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14.03.2014 г. - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 14.03.2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:

"Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово” по две обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово”

2. Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на републиканските пътища в чертите на гр. Попово”

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 2.641 MB

======================================================================================================

placeholder