14.04.2014 г. - Основен ремонт на сгради собственост на община Попово

Печат


Публикувано: 14.04.2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за строителство с предмет:

"Основен ремонт на сгради собственост на община Попово”, както следва:

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.298 MB
РАЗЯСНЕНИЯ №1

======================================================================================================