1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

30.09.2014 г. - Саниране на спортна зала „Т.Янев” гр.Попово-ІІ етап

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 30.09.2014 г.
Дата на публикуване: 30.09.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9034289/30.09.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за строителство с предмет:

„Саниране на спортна зала „Т.Янев” гр.Попово-ІІ етап"

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 17.159 MB (публикуван на: 30.09.2014 г.)
СПИСЪК присъстващи
(публикуван на: 28.10.2014 г.)
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 28.10.2014 г.)
ДОГОВОР
(публикуван на: 10.11.2014 г.)

АНЕКС 1
(публикуван на: 20.07.2015 г.)

======================================================================================================

placeholder