1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28.10.2014 г. - ИНП:9035272 - Дейности за информация и публичност за проект: „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 28.10.2014 г.
Дата на публикуване: 28.10.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9035272/28.10.2014 г.
Идентификационен номер на преписка: 9035272

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:

„Дейности за информация и публичност за проект: „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово”"

по Проект: „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ПОКАНА
(публикуван на: 28.10.2014 г.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 28.10.2014 г.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 18.11.2014 г. 12:39 ч.)

ДОГОВОР
(публикуван на: 22.12.2014 г.)

======================================================================================================

placeholder