1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.11.2014 г. - ИНП:9036168 - Основен ремонт на покрив Музикална школа

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 18.11.2014 г.
Дата на публикуване: 18.11.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9036168/18.11.2014 г.
Идентификационен номер на преписка: 9036168

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Основен ремонт на покрив Музикална школа"


ПОКАНА
(публикуван на: 18.11.2014 г. 12:27 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 18.11.2014 г. 12:27 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 10.12.2014 г. 10:38 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 22.12.2014 г. 17:31 ч.)

======================================================================================================

placeholder