1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.12.2014 г. - ИНП:9037165 - Доставка на ел. материали и радиочасти за нуждите на община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.12.2014 г.
Дата на публикуване: 08.12.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037165/08.12.2014 г.
Идентификационен номер на преписка: 9037165

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на ел. материали и радиочасти за нуждите на община Попово и бюджетните звена"


ПОКАНА
(публикуван на: 08.12.2014 г. 17:32 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.12.2014 г. 17:32 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 05.01.2015 г. 16:23 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 21.01.2015 г. 16:53 ч.)

======================================================================================================

placeholder