1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.12.2014 г. - ИНП:9037166 - Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.12.2014 г.
Дата на публикуване: 08.12.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037166/08.12.2014 г.
Идентификационен номер на преписка: 9037166

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции:
Позиция 1 – Застраховка “Имущество”;
Позиция 2 – Застраховка “Злополука” и „Трудова злополука”;
Позиция 3 – Застраховкa “Гражданска отговорност” и  “Пълно автокаско”;
Позиция 4 – Застраховка „Живот”."


ПОКАНА
(публикуван на: 08.12.2014 г. 17:33 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.12.2014 г. 17:33 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 29.12.2014 г. 15:52 ч.)


ДОГОВОР 1
(публикуван на: 21.01.2015 16:31 ч.)


ДОГОВОР 2
(публикуван на: 21.01.2015 16:32 ч.)


ДОГОВОР 3
(публикуван на: 21.01.2015 16:32 ч.)


ДОГОВОР 4
(публикуван на: 21.01.2015 16:32 ч.)

======================================================================================================

placeholder