1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.12.2014 г. - ИНП:9037474 - Популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство чрез монтаж на външна реклама и възстановка на най- големия християнски празник Великден в Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 15.12.2014 г.
Дата на публикуване: 15.12.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037474/15.12.2014 г.
Идентификационен номер на преписка: 9037474

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство чрез монтаж на външна реклама и възстановка на най- големия християнски празник Великден в Попово"


ПОКАНА
(публикуван на: 15.12.2014 г. 16:16 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 15.12.2014 г. 16:16 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 15.01.2015 г. 14:15 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 21.01.2015 г. 16:53 ч.)


ДОГОВОР - подизпълнител
(публикуван на: 22.01.2015 г. 16:59 ч.)

======================================================================================================

placeholder