1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.01.2015 г. - ИНП:9037802 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена - ПРЕКРАТЕНА!!!

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.01.2015 г.
Дата на публикуване: 06.01.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037802/06.01.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9037802
Статус: ПРЕКРАТЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена"


ПОКАНА
(публикуван на: 06.01.2015 г. 15:47 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.01.2015 г. 15:47 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 20.01.2015 г. 14:46 ч.)

======================================================================================================

placeholder