1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.01.2015 г. - ИНП:9037867 - Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.01.2015 г.
Дата на публикуване: 08.01.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037867/08.01.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9037867

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти"


ПОКАНА
(публикуван на: 08.01.2015 г. 17:19 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.01.2015 г. 17:19 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 02.02.2015 г. 15:01 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.02.2015 г. 16:48 ч.)

======================================================================================================

placeholder