1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.01.2015 г. - ИНП:9037868 - Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.01.2015 г.
Дата на публикуване: 08.01.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037868/08.01.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9037868

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена"


ПОКАНА
(публикуван на: 08.01.2015 г. 17:27 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.01.2015 г. 17:27 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 04.02.2015 г. 16:20 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 12.02.2015 г. 17:59 ч.)

======================================================================================================

placeholder