1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.01.2015 г. - ИНП:9038272 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.01.2015 г.
Дата на публикуване: 23.01.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9038272/23.01.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9038272

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена"


ПОКАНА
(публикуван на: 23.01.2015 г. 11:53 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.01.2015 г. 11:53 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 18.02.2015 г. 12:42 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 25.02.2015 г. 14:36 ч.)

======================================================================================================

placeholder