1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27.02.2015 г. - ИНП:9039336 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 27.02.2015 г.
Дата на публикуване: 27.02.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9039336/27.02.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9039336

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово"


ПОКАНА
(публикуван на: 27.02.2015 г. 14:41 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 27.02.2015 г. 14:41 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 13.03.2015 г. 14:45 ч.)


ДОГОВОР с Анекс
(публикуван на: 26.03.2015 г. 17:21 ч.)

======================================================================================================

placeholder