1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24.03.2015 г. - ИНП:9040114- Доставка, чрез покупка на нови и употребявани автомобили за нуждите на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 24.03.2015 г.
Дата на публикуване: 24.03.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9040114/24.03.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9040114

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка, чрез покупка на нови и употребявани автомобили за нуждите на община Попово" по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка, чрез покупка на два броя нови леки автомобили за Звена при община Попово;
Обособена позиция №2: Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил с повишена проходимост 4х4 за Звено ОМП при община Попово;
Обособена позиция №3: Доставка, чрез покупка на два броя товарни  автомобили(самосвали) втора употреба за Звена при община Попово.


ПОКАНА
(публикуван на: 24.03.2015 г. 11:39 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 24.03.2015 г. 11:40 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 09.04.2015 г. 11:38 ч.)


ДОГОВОР по ОП 1
(публикуван на: 28.04.2015 г. 15:40 ч.)


ДОГОВОР по ОП 2
(публикуван на: 28.04.2015 г. 15:40 ч.)


ПРОТОКОЛ от преки преговори
(публикуван на: 30.07.2015 г. 14:07 ч.)

======================================================================================================

placeholder