1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28.04.2015 г. - ИНП:9041288 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 28.04.2015 г.
Дата на публикуване: 28.04.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9041288/28.04.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9041288

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена"


ПОКАНА
(публикуван на: 28.04.2015 г. 16:13 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 28.04.2015 г. 16:13 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 22.05.2015 г. 14:12 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 28.05.2015 г. 15:27 ч.)

======================================================================================================

placeholder