1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22.05.2015 г. - ИНП:9042040 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в села от община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 22.05.2015 г.
Дата на публикуване: 22.05.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9042040/22.05.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9042040

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в села от община Попово"


ПОКАНА
(публикуван на: 22.05.2015 г. 11:25 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 22.05.2015 г. 11:26 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 09.06.2015 г. 16:26 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 11.06.2015 г. 10:14 ч.)

======================================================================================================

placeholder