1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04.12.2015 г. - ИНП:9037166 - Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 04.12.2015 г.
Дата на публикуване: 04.12.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9048592/04.12.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9048592

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции:
Позиция 1 – Застраховка “Имущество”;
Позиция 2 – Застраховка “Злополука” и „Трудова злополука”;
Позиция 3 – Застраховкa “Гражданска отговорност” и  “Пълно автокаско”;
Позиция 4 – Застраховка „Живот”."


ПОКАНА
(публикуван на: 04.12.2015 г. 17:44 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 04.12.2015 г. 17:44 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 29.12.2014 г. 15:47 ч.)


ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 06.01.2016 г. 12:05 ч.)


ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 06.01.2016 г. 12:06 ч.)


ДОГОВОР ОП 3
(публикуван на: 06.01.2016 г. 12:06 ч.)

======================================================================================================

placeholder