1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.12.2015 г. - ИНП:9048780 - Доставка на ел. материали и радиочасти за нуждите на община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.12.2015 г.
Дата на публикуване: 09.12.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9048780/09.12.2015 г.
Идентификационен номер на преписка: 9048780

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на ел. материали и радиочасти за нуждите на община Попово и бюджетните звена"


ПОКАНА
(публикуван на: 09.12.2015 г. 14:31 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 09.12.2015 г. 14:32 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 29.12.2014 г. 15:48 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 07.01.2016 г. 17:29 ч.)

======================================================================================================

placeholder