1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.01.2016 г. - ИНП:9049386 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективн

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.01.2016 г.
Дата на публикуване: 06.01.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9049386/06.01.2016 г.
Идентификационен номер на преписка: 9049386

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилни жилищни сгради по обекти:

Обект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „15 януари“ № 2, с приета РЗП 1301,29 кв. м.;
Обект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 104, вх. А, Б, В, Г с приета РЗП 1502,51 кв. м.;
Обект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 24 и бл. 25, с приета РЗП 2981,03 кв. м.;
Обект 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 106, вх. А, Б, В, с приета РЗП 1098,23 кв. м.;
Обект 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Каломенска“ № 8/10, с приета РЗП 546 кв. м.;
Обект 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 41, с приета РЗП 2242,97 кв. м.;
Обект 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 15, с приета РЗП 1332,50 кв. м.;
Обект 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 49, вх. А и Б, с приета РЗП 2115,81 кв. м.;

Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обекти:

Обект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „15 януари“ № 2, с приета РЗП 1301,29 кв. м.;
Обект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 104, вх. А, Б, В, Г с приета РЗП 1502,51 кв. м.;
Обект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 24 и бл. 25, с приета РЗП 2981,03 кв. м.;
Обект 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 106, вх. А, Б, В, с приета РЗП 1098,23 кв. м.;
Обект 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Каломенска“ № 8/10, с приета РЗП 546 кв. м.;
Обект 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 41, с приета РЗП 2242,97 кв. м.;
Обект 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 15, с приета РЗП 1332,50 кв. м.;
Обект 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 49, вх. А и Б, с приета РЗП 2115,81 кв. м.;

ПОКАНА
(публикуван на: 06.01.2016 г. 11:06 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.01.2016 г. 11:06 ч.)

ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 09.02.2016 г. 17:05 ч.)


ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 09.02.2016 г. 17:05 ч.)


ДОГОВОР ОП1
(публикуван на: 07.03.2016 г. 15:19 ч.)


ДОГОВОР ОП2
(публикуван на: 07.03.2016 г. 15:19 ч.)

======================================================================================================

placeholder