1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29.02.2016 г. - ИНП:9050904 - Премахване на освидетелствана за събаряне сграда, находяща се в с. Глогинка, община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 29.02.2016 г.
Дата на публикуване: 29.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050904/29.02.2016 г.
Идентификационен номер на преписка: 9050904

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Премахване на освидетелствана за събаряне сграда, находяща се в с. Глогинка, община Попово


ПОКАНА
(публикуван на: 29.02.2016 г. 17:33 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 29.02.2016 г. 17:33 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 21.03.2016 г. 17:10 ч.)

======================================================================================================

placeholder