1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.03.2016 г. - ИНП:9051186 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.03.2016 г.
Дата на публикуване: 11.03.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9051186/11.03.2016 г.
Идентификационен номер на преписка: 9051186

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки с предмет:

Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово” 
по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Текущ ремонт на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Попово
Обособена позиция 2: Текущ ремонт на улици в гр. Попово и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Попово

ПОКАНА
(публикуван на: 11.03.2016 г. 17:52 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.03.2016 г. 17:52 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 28.03.2016 г. 16:36 ч.)


ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 29.03.2016 г. 16:16 ч.)


ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 29.03.2016 г. 16:17 ч.)

======================================================================================================

placeholder