Вътрешни правила по ЗОП

Печат

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Попово