1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Друга информация относно процедури, проведени преди 01.10.2014 г.

PDFПечатЕ-поща

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, община Попово (публикувана на: 19.08.2015 г. 13:56 ч.)

Освободена гаранция за изпълнение по Договор № Д-13-69/21.11.2013 г. на „Вазаро комерс” ООД на 12.03.2015 г. – основание: изпълнен договор

Освободена гаранция за изпълнение по Договор № Д-13-70/21.11.2013 г. на „Вазаро комерс” ООД на 12.03.2015 г. – основание: изпълнен договор

Освободена гаранция за изпълнение по Договор № Д-14-01/03.01.2014 г. на „Вазаро комерс” ООД на 12.03.2015 г. – основание: изпълнен договор

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 2 (две) позиции: Позиция № 1 – пресни, консервирани и преработени плодове и зеленчуци и Позиция № 2 – хляб и хлебни произведения (публикувана на: 10.02.2015 г. 17:52 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 2 (две) позиции: Позиция № 1 – пресни, консервирани и преработени плодове и зеленчуци и Позиция № 2 – хляб и хлебни произведения (публикувана на: 10.02.2015 г. 17:52 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово по 5 (пет) позиции: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - "МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ" (публикувана на: 10.02.2015 г. 17:52 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово по 5 (пет) позиции: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ" (публикувана на: 10.02.2015 г. 17:52 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово по 5 (пет) позиции: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - "РАЗЛИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ" (публикувана на: 10.02.2015 г. 17:52 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор за Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ В КВАРТАЛ 111 - ГРАД ПОПОВО” (публикувана на: 02.02.2015 г. 15:01 ч.)

placeholder