1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-2 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „ Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 04.01.2017 г.
Дата на публикуване: 04.01.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-2

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „ Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”


ОБЯВА
(публикуван на: 04.01.2017 г. 17:09 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 04.01.2017 г. 17:09 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за подаване на оферти
(публикуван на: 12.01.2017 12:45 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 20.01.2017 г. 17:15 ч.)


ПРОТОКОЛИ 2 и 3
(публикуван на: 17.02.2017 г. 18:29 ч.)


ДОГОВОР с приложения
(публикуван на: 20.04.2017 г. 16:30 ч.)

======================================================================================================


placeholder