1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-19 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.03.2017 г.
Дата на публикуване: 08.03.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-19

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на детски площадки в ДГ „Слънце“, в двора на основна сграда“
Обособена позиция № 2: „Изграждане на детски площадки в ДГ „Лястовичка“, в двора на основна сграда““


ОБЯВА
(публикуван на: 08.03.2017 г. 17:19 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.03.2017 г. 17:19 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължен срок за получаване на оферти
(публикуван на: 27.03.2017 г. 20:55 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 07.04.2017 г. 15:53 ч.)


ДОГОВОРИ ОП 1 и ОП 2
(публикуван на: 25.05.2017 г. 17:13 ч.)

======================================================================================================


placeholder